Notice

  • नियमित बचतमा ८% (बार्षिक ब्याजदर), ऐच्छिक बचतमा ६%(बार्षिक ब्याजदर), बाल बचतमा ८% (बार्षिक ब्याजदर), दैनिक बचतमा ५% (बार्षिक ब्याजदर) आवधिक बचतमा ९-१०.५% ब्याजदर –

एक शेयर सदस्यलाई १ लाख बराबारको दुर्घटना विमा

यस रामपुर साकोसले आफनो शेयर सदस्यहरुको दुर्घटना विमा योजना ल्याएको छ । ५ बर्ष अगाडी देखि ल्याएको यो योजना अहिले सम्म २ जना सदस्यहरुलाई...