Notice

  • नियमित बचतमा ८% (बार्षिक ब्याजदर), ऐच्छिक बचतमा ६%(बार्षिक ब्याजदर), बाल बचतमा ८% (बार्षिक ब्याजदर), दैनिक बचतमा ५% (बार्षिक ब्याजदर) आवधिक बचतमा ९-१०.५% ब्याजदर –

कार्यालय बन्द रहने सूचना

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाबाट संक्रमण नियन्त्रणका लागि लागु गरेको निषेधाज्ञा थप गरी बैंक तथा वित्तिय संस्था र सहकारी बाट प्रवाह भएको सबै सेवा वन्द...

एक शेयर सदस्यलाई १ लाख बराबारको दुर्घटना विमा

यस रामपुर साकोसले आफनो शेयर सदस्यहरुको दुर्घटना विमा योजना ल्याएको छ । ५ बर्ष अगाडी देखि ल्याएको यो योजना अहिले सम्म २ जना सदस्यहरुलाई...