नियमित बचतमा ८%, ऐच्छिक बचतमा ५%, बाल बचतमा ७%, दैनिक बचतमा ५%, बिमा बचतमा ६%, रेमिट्यान्स बचतमा ६.५%, अक्षयकाेष बचतमा १०%, बिशेष बचतमा ६.५%, आवधिक बचतमा ९-१०% ब्याजदर, समूह तथा संस्थागत बचतमा ४% ब्याजदर, जेष्ठ नागरिक बचतमा ६.५% ब्याजदर