S.N. Title Download
. साउन महिनाकाे प्रतिवेदन-२०७७
२.  भाद्र महिनाकाे प्रतिवेदन-२०७७
३. असाेज महिनाकाे प्रतिवेदन-२०७७
४. कार्तिक महिनाकाे प्रतिवेदन-२०७७
५. मंसिर महिनाकाे प्रतिवेदन-२०७७
६. पाैष महिनाकाे प्रतिवेदन-२०७७
७.  माघ महिनाकाे प्रतिवेदन-२०७७
८. फागुन महिनाकाे प्रतिवेदन-२०७७