शेयर सदस्यलाइ दुर्घटना बिमा रकम हस्तान्तरण गर्दै ।