Notice

  • नियमित बचतमा ९%, ऐच्छिक बचतमा ७.५%, बाल बचतमा ७.५%, दैनिक बचतमा ६.५%, बिमा बचतमा ८%, रेमिट्यान्स बचतमा ८%, अक्षयकाेष बचतमा ११.७५%, बिशेष बचतमा ८.५%, आवधिक बचतमा ८-१२% ब्याजदर –

श्री गंगादेवी अधिकारी

श्री गंगा देवी अधिकारी
सदस्यः महिला बिकास तथा परिचालन उपसमिति
रामपुर-५ पाल्पा

© Nepal Exchange Rates