Notice

  • नियमित बचतमा ९%, ऐच्छिक बचतमा ७.५%, बाल बचतमा ७.५%, दैनिक बचतमा ६.५%, बिमा बचतमा ८%, रेमिट्यान्स बचतमा ८%, अक्षयकाेष बचतमा ११.७५%, बिशेष बचतमा ८.५%, आवधिक बचतमा ८-१२% ब्याजदर –

श्री गाेबिन्द प्रसाद भट्टराई

श्री गाेबिन्द प्रसाद भट्टराई
सदस्यः शिक्षा उपसमिति
रामपुर-५ पाल्पा
सम्पर्कः 9857062301

Facebook

© Nepal Exchange Rates