१२ ‌औं बार्षिक साधारण सभामा सम्मानित भएका जेष्ठ सदस्यहरु ।