१३ औं बार्षिक साधारण सभामा बार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दैः अध्यक्ष