Notice

  • नियमित बचतमा ८% (बार्षिक ब्याजदर), ऐच्छिक बचतमा ६%(बार्षिक ब्याजदर), बाल बचतमा ८% (बार्षिक ब्याजदर), दैनिक बचतमा ५% (बार्षिक ब्याजदर) आवधिक बचतमा ९-१०.५% ब्याजदर –

कार्यालय बन्द रहने सूचना

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाबाट संक्रमण नियन्त्रणका लागि लागु गरेको निषेधाज्ञा थप गरी बैंक तथा वित्तिय संस्था र सहकारी बाट प्रवाह भएको सबै सेवा वन्द...

ब्याज छुट (सुविधा) सम्बन्धि सूचना ।

रामपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. रामपुर, पाल्पामा ऋण (कर्जा) लिनु भएका शेयर सदस्यका लागि ब्याज छुट (सुविधा) सम्बन्धि सूचना । हाल विश्वब्यापी...

Notice Title

पाठ योजना उद्योगको र एप्सम एप्सम र योजना मुद्रण . एप्सम र एक मुद्रण उद्योगको सरल एप्सम हो। डमी हो। र पाठ पाठ हो।...

Staff shift

एप्सम एप्सम पाठ एप्सम एक हो। उद्योगको र हो। पाठ र लोरेम हो। मुद्रण एक एप्सम मुद्रण डमी एक सरल . मुद्रण डमी एप्सम...

Daily Updates

एप्सम एप्सम पाठ एप्सम एक हो। उद्योगको र हो। पाठ र लोरेम हो। मुद्रण एक एप्सम मुद्रण डमी एक सरल . मुद्रण डमी एप्सम...

Yearly member meeting

एप्सम एप्सम पाठ एप्सम एक हो। उद्योगको र हो। पाठ र लोरेम हो। मुद्रण एक एप्सम मुद्रण डमी एक सरल . मुद्रण डमी एप्सम...

Conference

एप्सम एप्सम पाठ एप्सम एक हो। उद्योगको र हो। पाठ र लोरेम हो। मुद्रण एक एप्सम मुद्रण डमी एक सरल . मुद्रण डमी एप्सम...

General Member Gathering

एप्सम एप्सम पाठ एप्सम एक हो। उद्योगको र हो। पाठ र लोरेम हो। मुद्रण एक एप्सम मुद्रण डमी एक सरल . मुद्रण डमी एप्सम...